ต้นไม้

10 ต้นไม้มงคล หลายคนบ อก ปลูกไว้แล้วดี ร่ำร วย มั่งคั่ง มีเงิ นมีทอง

10 ต้นไม้มงคล หลายคนบ อก ปลูกไว้แล้วดี ร่ำร วย มั่งคั่ง มีเงิ นมีทอง 1. ใบเ งิ น หรือ ต้นไม้สวรรค์ ต้นใบเ งิ น หรืออีกชื่อคือ Crassula หรือ Jade Plant (ชื่อวิทย าศาสตร์ : Crassula ovata) เป็นต้นไม้ความหมายดีที่เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้าน …

Read More