เกลือ

ใช้พาร า เกลือ สูตรป้องกันแม ลง เห็นผลไว งบไม่ถึง 5 บาท

ใช้พาร า เกลือ สูตรป้องกันแม ลง เห็นผลไว งบไม่ถึง 5 บาท เพราะ แม ลง ศั ต รูพืช มีหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งที่มองเห็นชัด จับได้แบบคา ตาว่ามากั ดกินต้นไม้ของเรา แต่ก็มีอีกหลายที่ซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียน สำหรับเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหา แ ม ล ง ก่อกวนต้นพืชในสวน จะลองนำวิธีการนี้ไปใช้ดูก็ไม่เสี ยหาย เพราะนอกจากวัตถุดิบจะหาได้ง่าย …

Read More