คำสั่ งเ ตื อ น 11 จังหวัดภาคใต้ เสี่ ยงน้ำท่ ว ม น้ำป่า เตรียมตัว

ภาคใต้

คำสั่ งเ ตื อ น 11 จังหวัดภาคใต้ เสี่ ยงน้ำท่ ว ม น้ำป่า เตรียมตัว

6 พ.ย. 2564 – ตามที่กรมอุตุนิยมวิทย าได้ออกประกาศ ฉบับที่ 2 คาดการณ์ในช่วงวันที่ 7 – 13 พ.ย. โดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย-ภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้s ะวั งอันตรายจากฝนที่ตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ ของกรมอุตุนิยมวิทย า และสถาบันสารสนเทศทรัพย ากรน้ำ พบว่ามีพื้นที่เฝ้าs ะวั งดังนี้

1. เฝ้าs ะวั งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขา บริเวณ จ.นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส

2. เฝ้าs ะวั งระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น เ สี่ ย ง น้ำล้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ บริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง และ ภูเก็ต

3. เฝ้าs ะวั งระดับน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณแม่น้ำตาปี อ.พระแสง อ.พุนพิน และ อ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี บริเวณคลองท่าดี อ.ลานสกา อ.พระพรหม และ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และคลองชะอวด ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา แม่น้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา และ อ.เมือง จ.ปัตตานี และแม่น้ำโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเต ือนล่วงหน้าให้ประชาชนทราบ โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ให้เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันที หากเกิ ดสถานการณ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.